Visas 1 - 2 av 2 för sökning: '', Sökningstid : 0.01s
  • 1
    Edith Södergran i Norge Stegane, Idar Gränser i nordisk litteratur = Borders in Nordic Literature : IASS XXVI 2006. Vol 2 / utgivare = edited by: Clas Zilliacus ; redaktörer = coeditors: Heidi Grönstrand & Ulrika Gustafsson. - 2008
  • 2
    Edith Södergran och det sublima Lillqvist, Holger Den andra litteraturen : texter från seminariet "kön och litteratur" i Helsingfors d 1.-2. februari 1992 1992

Begränsa sökningen

Ta bort filtren
Publiceringsår